czúřední mapa
enofficial map
frcarte f officielle
geamtliche Karte e
ruофициальная карта
skúradná mapa
cz

úřední mapa

mapa, jejíž zpracování a vydání zajišťují orgány státní moci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále