czhodonymum
enhodonym
frhodonyme f
geHodonym s
ruодоним
skhodonymum
cz

hodonymum

vlastní jméno dopravní cesty (např. dálnice, silnice, cesty, ulice, veřejného prostranství, železniční komunikace apod.) a objektů na ní (např. mostu, železniční stanice)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále