czhydronymum
enhydronym
frhydronyme m
geHydronym s
ruгидроним, имя гидрографического объекта
skhydronymum
cz

hydronymum

geografické jméno přírodní nebo umělé vodní plochy, vodního toku nebo jejich částí (např. moře, zálivu, jezera, řeky, potoka, bažiny, vodní nádrže, studánky, vodopádu, průplavu, plavebního kanálu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále