czoronymum
enoronym
froronyme m
geOronym s
ruороним
skoronymum
cz

oronymum

geografické jméno tvaru vertikální členitosti povrchu zemského a mořského dna (pohoří, vrchovina, hřbet, hora, skála, údolí, průsmyk, propast, nížina apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována