cztoponymum
entoponym
frtoponyme m
geToponym s, Ortsname r
ruтопоним
sktoponymum
cz

toponymum

vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu (hora, řeka apod.)nebo člověkem vytvořeného objektu a jevu (sídlo, přehrada apod.), který je na povrchu Země nebo jiného kosmického tělesa fixován; pro objekty a jevy na Zemi je to geonymum, pro objekty mimo Zemi je to kosmonymum a pro objekty na Měsíci je to selenonymum

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále