czkyvadlová mapa
enmap sheet of periodically realized corrections
frfeuille f de carte pour enregistrement systématique de corrections (carte f pendulaire)
geNachführungsblatt s
ruучётная карта изменений
skkyvadlová mapa
cz

kyvadlová mapa

evidenční mapa sloužící k pravidelnému (např. každoročnímu) záznamu změn, k nimž došlo v daném území

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále