czsložený kartodiagram
encombined diagrammatic map
frcarte f non régulière composée
gekombiniertes Kartodiagramm s
ruкомбинированная картодиаграмма
skzložený kartodiagram
cz

složený kartodiagram

tematická mapa, která vyjadřuje charakteristiky objektů a jevů pomocí dvou nebo více diagramových znaků vztažených k jednomu objektu zobrazenému na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále