czsyntetická mapa
ensynthetic map
frcarte f synthétique, carte f de synthèse
gesynthetische Karte e
ruсинтетическая карта
sksyntetická mapa
cz

syntetická mapa

mapa zobrazující jevy jako syntézu jednotlivých prvků v určitém území

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále