czpřírodní zdroj záření
ennatural source of radiation, natural radiation source
frsource f de radiation naturelle
genatürliche Strahlungsquelle e
ruприродный источник излучения
skprírodný zdroj žiarenia
cz

přírodní zdroj záření

je to zdroj elektromagnetického záření, který existuje nezávisle na lidské činnosti (Slunce, Země)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále