czobrazový snímač
enimage sensor
frsenseur m d'images, capteur m d'images
geBildsensor r
ruдатчик изображения, светочувствительная матрица
skobrazový snímač
cz

obrazový snímač

měřicí zařízení pro záznam obrazových dat - filmová kamera, skener, digitální kamera

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále