czgrafická mapa
engraphical chart, graphic chart (US)
frcarte f graphique
gegrafische Karte e
ru
skgrafická mapa
cz

grafická mapa

mapa jen v grafické podobě; prvotní měřické údaje nejsou zaznamenány; jde o původní mapy pořízené stolovou metodou, grafickým fotogrammetrickým vyhodnocením a některé odvozené mapy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována