czdélka, vzdálenost
endistance, length
frlongueur f, distance f
geLänge e, Entfernung e, Abstand r
ruдлина, расстояние
skdĺžka
cz

délka, vzdálenost

vzdálenost mezi dvěma body na ploše, v rovině, v prostoru, na fyzickém povrchu Země, vyjádřená v délkových jednotkách

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále