czgrafická metoda
engraphical method, graphic method (US)
frméthode f graphique
gegrafische Methode e
ruграфический метод
skgrafická metóda
cz

grafická metoda

měřická metoda, při níž je poloha bodů určována grafickou konstrukcí, např. protnutím paprsků vykreslených na měřickém stole nebo grafickým fotogrammetrickým vyhodnocením

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována