czkolmice
enperpendicular
frperpendiculaire f
geSenkrechte e
ruперпендикуляр
skkolmica
cz

kolmice

(při podrobném měření polohopisu metodou pravoúhlých souřadnic) přímka kolmá k měřické přímce směřující na zaměřovaný (popř. vytyčovaný) bod

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována