czkontrolní míra
enbracing, check distance
frmesure f de contrôle
geKontrollmaß s
ruконтрольный размер, контрольная мера
skkontrolná miera
cz

kontrolní míra

nadbytečný délkový údaj, kterým se kontroluje správnost určení polohy bodu nebo rozměry a tvarová správnost zpravidla jednoduchých obrazců

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále