czměřický prvek
enmeasuring element
frélément m de mesure
geMesselement s
ruизмеряемый элемент
skmeraná veličina
cz

měřický prvek

veličina zprostředkující určení polohy nebo výšky bodu (délka, úhel, převýšení apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována