czmezník
enboundary stone, mark stone
frborne f
geGrenzstein r, Grenzpfahl r
ruмежевой знак
skmedzník
cz

mezník

stabilizační znak, zpravidla opracovaný kámen, který označuje lomové body správní nebo vlastnické hranice [obrázek]

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále