czorientace měřického stolu
enorientation of plane table
frorientation f d'une planchette
geOrientierung e des Messtisches
ruориентирование мензулы
skorientácia meračského stola
cz

orientace měřického stolu

natočení urovnaného měřického stolu tak, aby spojnice zobrazeného stanoviska měřického stolu a zobrazeného orientačního bodu byla ve svislé rovině spojnice těchto bodů v terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále