czplošná nivelace
engrid levelling, surface levelling, grid leveling (US), surface leveling (US)
frnivellement m de surface
geFlächennivellement s
ruнивелирование повержности, нивелирование по квадратам, площадное нивелирование
skplošná nivelácia
cz

plošná nivelace

způsob, kterým se určují výšky podrobných bodů polohopisného obsahu zároveň s měřením nivelačního pořadu; v přehledných územích s mírným sklonem mohou tyto body tvořit čtvercovou síť apod.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována