czpolární prvky
enpolar components
fréléments mpl polaires
gepolare Elemente spl
ruэлементы полярного метода
skpolárne prvky
cz

polární prvky

měřické prvky, délka a úhel, k určení polárních souřadnic

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována