czprotínání
enintersection
frintersection f
geEinschneiden s
ruзасечка
skpretínanie
cz

protínání

určení polohy bodů z měřených úhlů, směrů nebo délek, nebo též graficky z protínajících se směrů, vykreslených na orientovaném měřickém stole

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována