czprotínání vpřed
enforward intersection
frintersection f en avant
geVorwärtseinschneiden s
ruпрямая засечка
skpretínanie napred
cz

protínání vpřed

určování polohy nového bodu ze směrů měřených na připojovacích bodech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována