czrekognoskační náčrt
enfield reconnaissance sketch
frcroquis m de reconnaissance
geFelderkundungsskizze e, Felderkundungsriss r
ru
skrekognoskačný náčrt
cz

rekognoskační náčrt

náčrt vyhotovený při rekognoskaci (šetření v terénu) obsahující místní skutečnosti důležité pro následné geodetické práce v terénu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována