czterénní bod
enterrain point
frpoint m du terrain
geGeländepunkt r
ruточка (пункт) рельефа
skterénny bod
cz

terénní bod

bod podrobného výškopisného měření nutný ke znázornění terénního tvaru

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována