czvýškopisný náčrt
enhypsometric sketch, altimetric sketch
frcroquis m altimétrique
geHöhendarstellungsriss e, Höhendarstellungskizze e
ruабрис рельефа
skvýškopisný náčrt
cz

výškopisný náčrt

měřický náčrt s údaji o výškovém zaměření předmětů měření a dalšími údaji o terénním reliéfu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována