czvýškový měřický údaj
enobserved altimetric value
frdonnée f de mesurage d'altitude
geHöhenmesswert r
ruрезультат измерения высоты
skvýškový meračský údaj
cz

výškový měřický údaj

naměřená hodnota výškového prvku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována