czvýškový prvek
enheight measurement data
frélément m de mesurage d'altitude
geHöhenelement s
ruизмеряемый элемент высоты
skvýškový prvok
cz

výškový prvek

měřický prvek nutný k určení výšky bodu (výškový úhel, délka, zenitová vzdálenost, převýšení aj.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována