czzaměřování terénu profilováním
enterrain profiling
frlever m du terrain par un profil
geVermessung e des Terrains mit Profilieren
ru
skmeranie terénu profilovaním
cz

zaměřování terénu profilováním

měření při výškopisném mapování pro mapy velkých měřítek, zpravidla omezené na tělesa komunikací, koryta vodních toků, popř. kontrolní měření; výšky podrobných bodů řezů zvolených se zřetelem k danému grafickému polohopisnému podkladu se zjišťují zpravidla nivelací a jejich poloha se zaměřuje staničením v řezu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována