czizobáza
enisobase
frisobase f
geIsobase e
ruизобаза (линия равного вертикального движения земной коры)
skizobáza
cz

izobáza

čára, která je geometrickým místem bodů se stejnou hodnotou vertikálního pohybu zemské kůry (zemského povrchu) za určité časové období nebo při stejné roční rychlosti pohybu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována