czizočára, izolinie
enisoline
frisoligne f
geIsolinie e
ruизолиния
skizočiara, izolínia
cz

izočára, izolinie

čára spojující body o stejné hodnotě spojité proměnlivé veličiny; mezi těmito čarami lze interpolací nalézt polohu bodu o hledané hodnotě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0406 Názvosloví kartografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována