czizogama
enline of equal acceleration of gravity
frisoligne f d'accélération de gravitation
geIsogamme e
ruизогамма (линия равного ускорения силы тяжести)
skizogama
cz

izogama

geometrické místo povrchových bodů se stejnými hodnotami tíhového zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována