czkóta
endimension
frcote f
geKote e
ruотметка, кота
skkóta
cz

kóta

číslo vyjadřující požadovaný, popř. skutečný rozměr a polohu předmětu bez ohledu na měřítko, ve kterém je obraz předmětu nakreslený

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována