czkóta hloubnice
enisobath value, depth contour value
frcote f de courbe isobathe
geTiefenlinienzahl e
ruотметка глубины
skkóta hĺbnice
cz

kóta hloubnice

záporná výšková kóta (hloubková kóta) připsaná k hloubnici

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována