czměření výšek, výškové měření
enaltimetry, measurement of heights, hypsometry
frmesure f des altitudes
geHöhenmessung e
ruизмерение высот
skmeranie výšok, výškové meranie
cz

měření výšek, výškové měření

metody, kterými je možno stanovit výšky bodů nebo objektů (např. geometrická nivelace, trigonometrické měření výšek aj.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována