cznázvoslovná komise
engeographical names authority, Board on geographic names (US)
frcommission f nationale de toponymie
geStändiger Ausschuss fűr geografische Namen r
ruкомиссия по географическим названиям
sknázvoslovná komisia
cz

názvoslovná komise

1: odborná komise, jejíž úlohou je příprava, standardizace a zveřejňování závazného názvosloví v dané oblasti (např. geografické názvosloví)
2: poradní orgán Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, zabývající se standardizací geografického názvosloví používaného ve státních mapových dílech a doporučeného k užívání v dalších kartografických dílech zpracovávaných nebo vydávaných v České republice; připravuje a předkládá ke schválení ČÚZK názvoslovné publikace a zpracovává zásady vedení standardizovaného názvosloví používaného ve státních mapových dílech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována