cznepřímé měření
enindirect measurement
frmesure f indirecte
geindirekte Messung e
ruкосвенные измерения
sknepriame meranie, sprostredkujúce meranie
cz

nepřímé měření

určení velikosti veličiny z jiných měřených veličin

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále