czoptický centrovač, optický dostřeďovač, optický provažovač, optická olovnice
enoptical centring device, optical centering device (US), optical plumb, optical plummet, vertical collimator
frplomb m optique
geoptischer Abloter r, optisches Lot s
ruоптический центрир, оптический отвес
skoptický dostreďovač, optický prevažovač, optická olovnica
cz

optický centrovač, optický dostřeďovač, optický provažovač, optická olovnice

zařízení pro optické dostředění přístroje nebo měřického signálu, jehož podstatou je svislý nebo lomený dostřeďovací dalekohled umístěný ve svislé ose přístroje nebo měřického signálu; optický centrovač může být samostatným zařízením, nebo součástí měřického přístroje; většina soudobých měřických přístrojů má optický centrovač zabudován


Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále