czpřímé měření
endirect measurement
frmesure f directe
gedirekte Messung e
ruизмерение прямым методом
skpriame meranie
cz

přímé měření

měření, při kterém se velikost veličiny určuje přímo, tj. porovnáním se známou veličinou téhož druhu, např. měření délek pásmem

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována