czrostlinný kryt, vegetační kryt
envegetation cover
frcouverture f de végétation
gevegetative Bedeckung e, Pflanzendecke e
ruрастительный покров
skvegetačný kryt, rastlinný kryt
cz

rostlinný kryt, vegetační kryt

jeden z prvků obsahu mapy zobrazující rozmístění rostlinných (vegetačních) druhů na zemském povrchu (les, křoviny, travnaté porosty apod.)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována