czterminologická komise
enterminological commission
frcommission f terminologique
geterminologische Kommission e
ruтерминологическая коммисия
skterminologická komisia
cz

terminologická komise

odborná komise usilující o standardizaci odborných pojmů (termínů) a jejich výkladů v určitém oboru, např. ve stavebnictví, strojírenství, polygrafii, zeměměřictví a katastru nemovitostí apod.

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována