czinterval vrstevnic, vrstevnicový interval
encontour interval
fréquidistance f des courbes de niveau
geHöhenlinienabstand r, Äquidistanz e
ruвысота сечения рельефа
skinterval vrstevníc
cz

interval vrstevnic, vrstevnicový interval

výškový rozdíl mezi sousedními vrstevnicemi

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále