czkřížek souřadnicové sítě
encross of coordinate network
frcroix f de réseau de coordonnées
geKreuz s des Koordinatengitters
ruкрест координатной сетки
skkrížik súradnicovej siete
cz

křížek souřadnicové sítě

obvyklý způsob znázornění průsečíku čar souřadnicové sítě na mapě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována