czměření oměrných měr
enside measurement
frmesurage m des distances de contrôles
geMessung e der Spannmasse
ru
skmeranie omerných mier, omeriavanie
cz

měření oměrných měr

měření vzdálenosti dvou sousedních polohově určených bodů téhož předmětu měření

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována