czměření v řadách
enmeasuring of angles in one face
frméthode f de mesurage des angles en séquences
geRichtungsmessung e in Halbsätzen
ruизмерение направлений способом круговых приёмов
skmeranie v radoch
cz

měření v řadách

postupné a souvislé zaměření osnovy směrů v jedné poloze dalekohledu; při měření směrů ve skupinách tvoří řada polovinu měřické skupiny

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována