czodvození mapy
enproduction of a derived map, derived map production
frdérivation f d'une carte
geAbleitung e der Karte, Kartenableitung e
ruизготовление производной карты
skodvodenie mapy
cz

odvození mapy

zpracování mapy přímým využitím původní (výchozí) mapy, obvykle jejím zmenšením a redukcí nebo generalizací obsahu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále