czoptická osa alekohledu
enoptical axis of the telescope
fraxe m optique de lunette
geoptische Fernrohrachse e
ruоптическая ось зрительной трубы
skoptická os ďalekohľadu
cz

optická osa alekohledu

přímka, na níž leží středy křivisti lámavých ploch optické centrované soustavy

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována