czorientace mapy
enmap orientation
frorientation f d'une carte
geOrientierung e der Karte, Kartenorientierung e
ruориентирование карты
skorientácia mapy
cz

orientace mapy

usměrnění (natočení) mapy v terénu do souladu se skutečností, ztotožněním orientačních směrů na mapě s totožnými směry v terénu, např. směrů k zeměpisnému severu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále