czosa (vodního) toku
enaxis of a stream, axis of a water course
fraxe m de cours d'eau
geStromachse e
ruось потока
skos toku
cz

osa (vodního) toku

vyrovnaná osa půdorysného obrazu dohodnuté hladiny toku

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována