czpata mapové značky
enpedestal of a map symbol
frpied m d'un signe conventionnel de carte
geFußpunkt r des Kartenzeichens
ruточка основания условного знака
skpäta mapovej značky
cz

pata mapové značky

levý nebo pravý dolní roh mapové značky nebo střed jejího dolního okraje, udávající polohu znázorňovaného objektu nebo jevu na mapě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována