cztriangulační list
entriangulation sheet
frfeuille f de triangulation
geTriangulationsblatt s
ruтриангуляционный лист
sktriangulačný list
cz

triangulační list

plošná evidenční jednotka v bývalé Československé trigonometrické síti s rozměrem zobrazeného území 10x10 km, vzniklá rozdělením základních triangulačních listů (50x50 km). Triangulační list je evidenční jednotkou pro číslování trigonometrických bodů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována